Nieruchomości
Dobrze zarządzane
Z29
01
02
03
04
05
06
08
09
012
013
015
014
016
017
018
019
Z01
Zo2
Z03
Z04
Z07
Z08
Z09
Z10
Z11
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19
Z20
Z21
Z22
Z22
Z24
Z25
Z26
Z27
Z28
Z30
Z31
Z32
Z33

Zarządzanie Nieruchomościami

  • Prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali właścicieli i najemców.
  • Reprezentacja Wspólnoty przed odpowiednimi władzami i instytucjami.
  • Organizacja, prowadzenie i obsługa zebrań Wspólnoty.
  • Prowadzenie korespondencji z właścicielami.
  • Negocjowanie warunków i podpisywanie umów z dostawcami mediów.
  • Sporządzanie umów pomiędzy Wspólnotą a usługodawcami oraz nadzór nad ich realizacją.
  • Prowadzenie negocjacji i przygotowanie umów z tytułu pożytków z nieruchomości wspólnej.
  • Pozyskiwanie innych środków finansowych n.p. reklama na budynku, wynajem nieużywanych części wspólnych budynku.
  • Pomoc przy zaciąganiu kredytu na prace remontowe lub modernizacyjne połączone z premią termo modernizacyjną lub remontową.
  • Przy zamówieniu usługi INFO-NET każdy z właścicieli ma możliwość podglądu własnej kartoteki w "Strefie klienta" otrzymując od naszej firmy indywidualny login i hasło.