Nieruchomości
Dobrze zarządzane

Zarządzanie Nieruchomościami

  • Prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali właścicieli i najemców.
  • Reprezentacja Wspólnoty przed odpowiednimi władzami i instytucjami.
  • Organizacja, prowadzenie i obsługa zebrań Wspólnoty.
  • Prowadzenie korespondencji z właścicielami.
  • Negocjowanie warunków i podpisywanie umów z dostawcami mediów.
  • Sporządzanie umów pomiędzy Wspólnotą a usługodawcami oraz nadzór nad ich realizacją.
  • Prowadzenie negocjacji i przygotowanie umów z tytułu pożytków z nieruchomości wspólnej.
  • Pozyskiwanie innych środków finansowych n.p. reklama na budynku, wynajem nieużywanych części wspólnych budynku.
  • Pomoc przy zaciąganiu kredytu na prace remontowe lub modernizacyjne połączone z premią termo modernizacyjną lub remontową.
  • Przy zamówieniu usługi INFO-NET każdy z właścicieli ma możliwość podglądu własnej kartoteki w "Strefie klienta" otrzymując od naszej firmy indywidualny login i hasło.