Nieruchomości
Dobrze zarządzane
Z29
01
02
03
04
05
06
08
09
012
013
015
014
016
017
018
019
Z01
Zo2
Z03
Z04
Z07
Z08
Z09
Z10
Z11
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19
Z20
Z21
Z22
Z22
Z24
Z25
Z26
Z27
Z28
Z30
Z31
Z32
Z33

Obsługa bankowo księgowa

  • Prowadzenie spraw księgowych wspólnoty zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz obsługą ewidencji księgowej zaciągniętego kredytu.
  • Przygotowanie rozliczeń eksploatacyjnych nieruchomości wspólnej oraz funduszu remontowego.
  • Rozliczenia indywidualne w zależności od decyzji właścicieli w okresach kwartalnych, półrocznych lub rocznych.
  • Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego.
  • Pozasądowa windykacja opłat należnych od właścicieli lokali.