Nieruchomości
Dobrze zarządzane

Obsługa bankowo księgowa

  • Prowadzenie spraw księgowych wspólnoty zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz obsługą ewidencji księgowej zaciągniętego kredytu.
  • Przygotowanie rozliczeń eksploatacyjnych nieruchomości wspólnej oraz funduszu remontowego.
  • Rozliczenia indywidualne w zależności od decyzji właścicieli w okresach kwartalnych, półrocznych lub rocznych.
  • Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego.
  • Pozasądowa windykacja opłat należnych od właścicieli lokali.