Nieruchomości
Dobrze zarządzane
Z29
01
02
03
04
05
06
08
09
012
013
015
014
016
017
018
019
Z01
Zo2
Z03
Z04
Z07
Z08
Z09
Z10
Z11
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19
Z20
Z21
Z22
Z22
Z24
Z25
Z26
Z27
Z28
Z30
Z31
Z32
Z33

Info - Net

Oferta usługi INFO-NET umożliwia właścicielom na bieżąco, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę z każdego miejsca na świecie internetową wymianę informacji z administratorem. Każdy właściciel, który korzysta z sieci internetowej ma dostęp do kontrolowania i przeglądania swojego salda oraz wszelkich dokonanych w bieżącym roku operacji finansowych tj. wpłaty, naliczenia, korekty, rozliczenia jak również sprawdzenia i wprowadzania aktualnego odczytu wodomierzy. Oprócz tego wszyscy właściciele mają dostęp do zamieszcznych ogłoszeń i informacji ważnych dla wspólnoty, co jest idealnym udogodnieniem dla osób nie mieszkających pod danym adresem. A co najważniejsze właściciele mają wgląd do podjętych uchwał przez Wspólnotę, a także możliwość zagłosowania pod przygotowywanymi uchwałami przez internet.

Zarząd Wspólnoty za pośrednictwem usługi INFO-NET ma możliwość wglądu do sald wszystkich właścicieli oraz bieżących wydatków i ponoszonych kosztów przez Wspólnotę.

.