Nieruchomości
Dobrze zarządzane

Info - Net

Oferta usługi INFO-NET umożliwia właścicielom na bieżąco, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę z każdego miejsca na świecie internetową wymianę informacji z administratorem. Każdy właściciel, który korzysta z sieci internetowej ma dostęp do kontrolowania i przeglądania swojego salda oraz wszelkich dokonanych w bieżącym roku operacji finansowych tj. wpłaty, naliczenia, korekty, rozliczenia jak również sprawdzenia i wprowadzania aktualnego odczytu wodomierzy. Oprócz tego wszyscy właściciele mają dostęp do zamieszcznych ogłoszeń i informacji ważnych dla wspólnoty, co jest idealnym udogodnieniem dla osób nie mieszkających pod danym adresem. A co najważniejsze właściciele mają wgląd do podjętych uchwał przez Wspólnotę, a także możliwość zagłosowania pod przygotowywanymi uchwałami przez internet.

Zarząd Wspólnoty za pośrednictwem usługi INFO-NET ma możliwość wglądu do sald wszystkih właścicieli oraz bieżących wydatków i ponoszonych kosztów przez Wspólnotę.

.