Nieruchomości
Dobrze zarządzane

Obsługa techniczna

  • Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości  wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.
  • Zabezpieczenie wykonawstwa okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Zapewnienie niezwłocznego  usunięcia awarii i jej skutków.
  • Pomoc przy wyborze wykonawcy remontów i negocjacjach z wykonawcami.
  • Sprawdzanie przedstawionych kosztorysów przez wykonawców.
  • Odbiór techniczny wykonanego remontu.