Nieruchomości
Dobrze zarządzane

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ponieżej przygotowaliśmy dla Państwa druki przydatnych dokumentów.

 

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania na zebraniu Właścicieli Lokali Mieszkalnych 

a) Pełnomocnictwo do głosowania (ogólne) 

 

2. Informacje o zużyciu:

a) wody 

 

3. Protokół montażu wodomierzy